เกี่ยวกับเรา

ด้วยทีมงานคุณภาพ พร้อมให้คำปรึกษาลูกค้าเสมือนธุรกิจเราเอง

ทีมผู้สอบบัญชี ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี

One Siri Accounting and Tax เราเป็นสำนักงานบัญชี ที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ทำบัญชี และทีมผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี (ทีมงานอดีต BIG-4) ในด้านบัญชีและภาษี ด้วยความตั้งใจที่จะให้บริการด้วยคุณภาพ ถูกต้องตามหลักกฎหมาย และให้คำแนะนำแก่ลูกค้าทุกราย เพื่อช่วยให้ธุรกิจคุณเติบโตอย่างมั่นคง
*เราเน้นให้คำแนะนำ เป็น Partner ให้ธุรกิจคุณอย่างยั่งยืน มิใช่แค่การตรวจสอบตัวเลข*
Beyond audit, we enhance your business value

เน้นให้คำปรึกษาเป็น Business Partner ให้ธุรกิจคุณ

เราแตกต่างด้วยทีมงานคุณภาพ พร้อมผู้สอบบัญชี และนักวิชาการประจำสำนักงาน เพื่อตอบทุกข้อสงสัยและแนะนำประเด็นทางบัญชีภาษีที่ถูกต้อง อีกทั้งเราติดตามและช่วยวางแผนภาษีแก่ธุรกิจท่าน พร้อมอัพเดทให้ท่านในแต่ละเดือน เพื่อให้ผลการดำเนินงานของธุรกิจเป็นไปตามแผนที่ท่านวางไว้

บริการครบวงจร

ทั้งบริการรับทำบัญชีรายเดือน/ รายปี ,ตรวจสอบบัญชี, วางระบบบัญชี และวางแผนภาษีอากร ซึ่งลูกค้ามาใช้บริการกับบริษัทจะเรียกได้ว่ามาที่เดียวแล้วครบทุกความต้องการทางธุรกิจ

ข้อมูลผู้บริหาร

นายณัฐวัฒน์ โลหะพิทักษ์

  • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Young Executive MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    (กำลังศึกษา)
  • ประสบการณ์สอบบัญชี BIG 4
  • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร (TA)
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
  • ประกาศนียบัตรมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Full-scope TFRS) สำหรับกิจการขนาดใหญ่ (Dip-TFR)

บริการของเรา

               ทางเราแบ่งเป็น 2 ลักษณะที่เหมาะสมกับกิจการของท่าน
ทั้งบริการรายเดือน และบริการรายปี

               1. บริการทำบัญชี และยื่นภาษีรายเดือน เริ่มต้นเพียง 1,500 บาทต่อเดือน

เหมาะกับกิจการขนาดเล็ก ซึ่งเราบริการครบวงจร ท่านเพียงแค่เก็บและส่งเอกสารมาให้เราในแต่ละเดือน

ค่าบริการขึ้นกับปริมาณเอกสารแต่ละเดือน สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ

               ✓ ยื่นภาษีมลูค่าเพิ่ม (ภพ.30 และ 36)

               ✓ ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 1 , 3 และ 53)

               ✓ นำส่งประกันสังคม

               ✓ ให้คำแนะนำ และวางแผนภาษีให้ท่านตลอดระยะเวลารับบริการ


               2. บริการทำบัญชี และยื่นภาษีรายปี

บริษัทรับทำบัญชีรายปีเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีสามารถยื่นภาษี และประกันสังคมเองได้ในแต่ละเดือน

และจ้างเราบันทึกบัญชีและปิดงบการเงินครั้งเดียวตอนสิ้นปี โดยเราจะทำการตรวจทานแบบการยื่นภาษีของลูกค้าใหม่ทุกเดือน

ถ้าพบว่ามีการยื่นผิดก็จะทำใบปรับปรุงไปให้กับลูกค้าเพื่อยื่นภาษีเพิ่มเติม

ซึ่งบริการรับทำบัญชีรายปีจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่ารับทำบัญชีรายเดือน เนื่องจากลูกค้าแบ่งเบาภาระการยื่นภาษีในแต่ละเดือนให้กับเรา

               ขอบเขตการให้บริการรับทำบัญชี (รายปี) เริ่มต้นเพียง 3,000 บาทต่อปี

               ✓ บันทึกบัญชีตามมาตรฐานที่กฏหมายกำหนด

               ✓ จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)

               ✓ จัดทำ และยื่นแบบนำส่งงบการเงิน

               ✓ จัดทำ และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

               ✓ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน และหาผู้สอบบัญชีให้แก่กิจการ

               OneSiri เราเป็นบริษัทรับตรวจสอบบัญชีที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้อย่างถูกต้องกับสภาวิชาชีพบัญชี

**มากกว่าการตรวจสอบ คือการให้คำแนะนำ เป็น Business Partner ให้ธุรกิจคุณ**

 

เรามีทีมผู้สอบบัญชี (CPA) ประจำสำนักงาน และผู้ช่วยที่พร้อมด้วยประสบการณ์สำหรับ

การตรวจสอบบัญชีแก่ธุรกิจต่างๆ เช่น

               กิจการซื้อมา ขายไป (Trading)
               • กิจการบริการ
               • ธุรกิจออนไลน์แพลตฟอร์ม
               • ธุรกิจให้สินเชื่อ ไมโครไฟแนนซ์
               • มูลนิธิ สมาคม
               • นิติบุคคล อาคารชุด โรงแรมหรือ หมู่บ้านจัดสรร
               • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โรงงานและการผลิต

นอกจากนี้เรายังมีบริการตรวจสอบภายในอีกด้วย (Internal Audit)
เพื่อปรับปรุงลดภาระการทำงานที่ไม่จำเป็น และตรวจสอบข้อบกพร่อง
เพื่อเสนอแนะสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยทีมงาน CIA พร้อมให้คำแนะนำ

               บริการที่ปรึกษา วางระบบบัญชี วางแผนภาษี และ สอนด้านบัญชี–ภาษีอากร

                  • เรามีบริการที่ปรึกษา โดยผู้สอบบัญชีและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
                      เช่น การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การวางระบบบัญชี
                      (Accounting System) เป็นต้น เพื่อลดภาระงานที่ซ้ำซ้อน
                      และทำให้กิจการของท่านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

                  • เราช่วยวางแผนภาษี โดยผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจ
                      ภาพรวมของกฎหมายภาษีอากร เช่น รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
                      รายได้ที่ได้รับการลดอัตราภาษี ,รายได้ที่หักรายจ่ายได้สูง
                      การหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน และหลักการกระจายรายได้
                      เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
                      และถูกต้องตามหลักฏหมายอีกด้วย

                  • เรารับสอนบัญชี และภาษีอากร แก่ผู้สนใจ
                      ทั้งในรายวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการที่ต้องการความรู้
                      และเทรนพนักงานเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
                      หรือกฎหมายภาษีใหม่ๆ เพื่อความรู้ความเข้าใจ
                      และยกระดับกิจการของท่านได้อีกด้วย

               บริการจดทะเบียนบริษัท และธุรการต่างๆ
เพื่อเป็นการประหยัดเวลา และเพื่อความถูกต้องของเอกสาร One Siri เรามีบริการ

               รับจดทะเบียนบริษัท/ ห้างหุ้นส่วน

               • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

               • จดทะเบียน แก้ไขรายละเอียดต่างๆ

               • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

               • คัดเอกสาร

               • และอื่นๆครบวงจร

ข่าวสาร

3 ประเด็น ภาษีคลินิค เสริมความงาม ที่น่ารู้

ภาษีคลินิค

3 ประเด็น ภาษีคลินิค เสริมความงาม ที่น่ารู้
 

สวัสดีครับวันนี้มาชวนอ่านสบายๆกับ 3 ประเด็น ภาษีคลินิค ที่ เจ้าของคลินิคมักมาถาม อาจเป็นประเด้นง่ายๆแต่เจอกันบ่อย

มีอะไรบ้างมาดูกันครับ

ไม่จด VAT ได้หรือไม่ ทำอย่างไรดี ?

ไม่จดVatทำอย่างไร

ไม่จด VAT ได้หรือไม่ ทำอย่างไรดี ?
ห่างหายจากการเขียนมานาน วันนี้ว่างสักชั่วโมงจาก ฤดูยื่นภาษี และงบการเงิน เลยมาเขียนบทความสั้นๆ แต่เจอถามมามากว่า เราไม่อยากเป็นผู้ประกอบการ VAT หรือ ไม่อยากจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบ กิจการภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่ ?

ไม่จดVatทำอย่างไร

ออกใบกำกับภาษีขายของใน Tiktok อย่างไรให้ถูกต้อง

ออกใบกำกับภาษีขายของใน Tiktok

ออกใบกำกับภาษีขายของใน Tiktok อย่างไรให้ถูกต้อง
 

ณ เวลานี้การขายของใน Tiktok เป็นที่ได้รับความนิยมขึ้นสูงมาก และมีพ่อค้าแม่ค้า หน้าใหม่เข้ามาเล่นหลายราย

ภาระภาษี ที่เกิดขึ้น จึงโตขึ้นเป็นเงาตามตัว  …

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อเรา

โทรศัพท์
โทร 098-281-1599
อีเมลล์ & Line
admin@onesiri-acc.com

หรือ nlohapitak@gmail.com

หรือสอบถามสามารถติดต่อที่

Line : @onesiriacct

ที่อยู่
บริษัท วัน ศิริ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ แทกซ์ จำกัด

445 หมู่บ้าน ซีเคอาร์ ซอยร่วมศิริมิตร

ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร

กรุงเทพฯ 10900