เกี่ยวกับเรา

ด้วยทีมงานคุณภาพ พร้อมให้คำปรึกษาลูกค้าเสมือนธุรกิจเราเอง

ทีมผู้สอบบัญชี ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี

One Siri Accounting and Tax เราเป็นสำนักงานบัญชี ที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ทำบัญชี และทีมผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี (ทีมงานอดีต BIG-4) ในด้านบัญชีและภาษี ด้วยความตั้งใจที่จะให้บริการด้วยคุณภาพ ถูกต้องตามหลักกฎหมาย และให้คำแนะนำแก่ลูกค้าทุกราย เพื่อช่วยให้ธุรกิจคุณเติบโตอย่างมั่นคง
*เราเน้นให้คำแนะนำ เป็น Partner ให้ธุรกิจคุณอย่างยั่งยืน มิใช่แค่การตรวจสอบตัวเลข*
Beyond audit, we enhance your business value

เน้นให้คำปรึกษาเป็น Business Partner ให้ธุรกิจคุณ

เราแตกต่างด้วยทีมงานคุณภาพ พร้อมผู้สอบบัญชี และนักวิชาการประจำสำนักงาน เพื่อตอบทุกข้อสงสัยและแนะนำประเด็นทางบัญชีภาษีที่ถูกต้อง อีกทั้งเราติดตามและช่วยวางแผนภาษีแก่ธุรกิจท่าน พร้อมอัพเดทให้ท่านในแต่ละเดือน เพื่อให้ผลการดำเนินงานของธุรกิจเป็นไปตามแผนที่ท่านวางไว้

บริการครบวงจร

ทั้งบริการรับทำบัญชีรายเดือน/ รายปี ,ตรวจสอบบัญชี, วางระบบบัญชี และวางแผนภาษีอากร ซึ่งลูกค้ามาใช้บริการกับบริษัทจะเรียกได้ว่ามาที่เดียวแล้วครบทุกความต้องการทางธุรกิจ

ข้อมูลผู้บริหาร

นายณัฐวัฒน์ โลหะพิทักษ์

  • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Young Executive MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    (กำลังศึกษา)
  • ประสบการณ์สอบบัญชี BIG 4
  • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร (TA)
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
  • ประกาศนียบัตรมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Full-scope TFRS) สำหรับกิจการขนาดใหญ่ (Dip-TFR)

บริการของเรา

               ทางเราแบ่งเป็น 2 ลักษณะที่เหมาะสมกับกิจการของท่าน
ทั้งบริการรายเดือน และบริการรายปี

               1. บริการทำบัญชี และยื่นภาษีรายเดือน เริ่มต้นเพียง 1,500 บาทต่อเดือน

เหมาะกับกิจการขนาดเล็ก ซึ่งเราบริการครบวงจร ท่านเพียงแค่เก็บและส่งเอกสารมาให้เราในแต่ละเดือน

ค่าบริการขึ้นกับปริมาณเอกสารแต่ละเดือน สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ

               ✓ ยื่นภาษีมลูค่าเพิ่ม (ภพ.30 และ 36)

               ✓ ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 1 , 3 และ 53)

               ✓ นำส่งประกันสังคม

               ✓ ให้คำแนะนำ และวางแผนภาษีให้ท่านตลอดระยะเวลารับบริการ


               2. บริการทำบัญชี และยื่นภาษีรายปี

บริษัทรับทำบัญชีรายปีเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีสามารถยื่นภาษี และประกันสังคมเองได้ในแต่ละเดือน

และจ้างเราบันทึกบัญชีและปิดงบการเงินครั้งเดียวตอนสิ้นปี โดยเราจะทำการตรวจทานแบบการยื่นภาษีของลูกค้าใหม่ทุกเดือน

ถ้าพบว่ามีการยื่นผิดก็จะทำใบปรับปรุงไปให้กับลูกค้าเพื่อยื่นภาษีเพิ่มเติม

ซึ่งบริการรับทำบัญชีรายปีจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่ารับทำบัญชีรายเดือน เนื่องจากลูกค้าแบ่งเบาภาระการยื่นภาษีในแต่ละเดือนให้กับเรา

               ขอบเขตการให้บริการรับทำบัญชี (รายปี) เริ่มต้นเพียง 3,000 บาทต่อปี

               ✓ บันทึกบัญชีตามมาตรฐานที่กฏหมายกำหนด

               ✓ จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)

               ✓ จัดทำ และยื่นแบบนำส่งงบการเงิน

               ✓ จัดทำ และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

               ✓ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน และหาผู้สอบบัญชีให้แก่กิจการ

               OneSiri เราเป็นบริษัทรับตรวจสอบบัญชีที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้อย่างถูกต้องกับสภาวิชาชีพบัญชี

**มากกว่าการตรวจสอบ คือการให้คำแนะนำ เป็น Business Partner ให้ธุรกิจคุณ**

 

เรามีทีมผู้สอบบัญชี (CPA) ประจำสำนักงาน และผู้ช่วยที่พร้อมด้วยประสบการณ์สำหรับ

การตรวจสอบบัญชีแก่ธุรกิจต่างๆ เช่น

               กิจการซื้อมา ขายไป (Trading)
               • กิจการบริการ
               • ธุรกิจออนไลน์แพลตฟอร์ม
               • ธุรกิจให้สินเชื่อ ไมโครไฟแนนซ์
               • มูลนิธิ สมาคม
               • นิติบุคคล อาคารชุด โรงแรมหรือ หมู่บ้านจัดสรร
               • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โรงงานและการผลิต

นอกจากนี้เรายังมีบริการตรวจสอบภายในอีกด้วย (Internal Audit)
เพื่อปรับปรุงลดภาระการทำงานที่ไม่จำเป็น และตรวจสอบข้อบกพร่อง
เพื่อเสนอแนะสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยทีมงาน CIA พร้อมให้คำแนะนำ

               บริการที่ปรึกษา วางระบบบัญชี วางแผนภาษี และ สอนด้านบัญชี–ภาษีอากร

                  • เรามีบริการที่ปรึกษา โดยผู้สอบบัญชีและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
                      เช่น การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การวางระบบบัญชี
                      (Accounting System) เป็นต้น เพื่อลดภาระงานที่ซ้ำซ้อน
                      และทำให้กิจการของท่านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

                  • เราช่วยวางแผนภาษี โดยผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจ
                      ภาพรวมของกฎหมายภาษีอากร เช่น รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
                      รายได้ที่ได้รับการลดอัตราภาษี ,รายได้ที่หักรายจ่ายได้สูง
                      การหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน และหลักการกระจายรายได้
                      เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
                      และถูกต้องตามหลักฏหมายอีกด้วย

                  • เรารับสอนบัญชี และภาษีอากร แก่ผู้สนใจ
                      ทั้งในรายวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการที่ต้องการความรู้
                      และเทรนพนักงานเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
                      หรือกฎหมายภาษีใหม่ๆ เพื่อความรู้ความเข้าใจ
                      และยกระดับกิจการของท่านได้อีกด้วย

               บริการจดทะเบียนบริษัท และธุรการต่างๆ
เพื่อเป็นการประหยัดเวลา และเพื่อความถูกต้องของเอกสาร One Siri เรามีบริการ

               รับจดทะเบียนบริษัท/ ห้างหุ้นส่วน

               • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

               • จดทะเบียน แก้ไขรายละเอียดต่างๆ

               • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

               • คัดเอกสาร

               • และอื่นๆครบวงจร

ข่าวสาร

ประมาณการ ยื่นภาษีครึ่งปี ต้องระวังอะไร ขาดเกิน25% คิดอย่างไร

ประมาณการ ยื่นภาษีครึ่งปี

ประมาณการ ยื่นภาษีครึ่งปี  ต้องระวังอะไร ขาดเกิน25% คิดอย่างไร
โดย ณัฐวัฒน์ โลหะพิทักษ์, ผู้สอบบัญชีCPA 

เป็นธรรมดาของทุกบริษัทที่ต้อง ประมาณการภาษี เพื่อยื่นแบบภาษีครึ่งปี …

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ของกิจการ NPAE พร้อมเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ของกิจการ NPAE พร้อมเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ
โดย ณัฐวัฒน์ โลหะพิทักษ์ ,CPA TA and Dip-TFRS

สวัสดีครับ วันนี้จะมาเล่าถึง เงื่อนไข การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ของ🔻กิจการที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียสาธารณะ หรือ NPAE🔻 ซึ่งเราๆคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า กิจการ NPAE นั้น มี 3 ทางเลือกใน การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ คือ

ความแตกต่าง ระหว่างมาตรฐาน TFRS PAEs กับ NPAEs ครับ ที่พบบ่อยๆ by ณัฐวัฒน์ CPA

ความแตกต่าง ระหว่างมาตรฐาน TFRS PAEs กับ NPAEs

ความแตกต่าง ระหว่างมาตรฐาน TFRS PAEs กับ NPAEs ครับ ที่พบบ่อยๆ
by ณัฐวัฒน์ โลหะพิทักษ์ ,CPA and Dip-TFR

แต่ละกิจการ ทั้งกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ PAE หรือ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อเรา

โทรศัพท์
โทร 098-281-1599
อีเมลล์ & Line
admin@onesiri-acc.com

หรือ nlohapitak@gmail.com

หรือสอบถามสามารถติดต่อที่

Line : @onesiriacct

ที่อยู่
บริษัท วัน ศิริ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ แทกซ์ จำกัด

445 หมู่บ้าน ซีเคอาร์ ซอยร่วมศิริมิตร

ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร

กรุงเทพฯ 10900