Monthly Archives: สิงหาคม 2020

หาผู้สอบบัญชี 2563 – โดยCPAผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยตรง


หาผู้สอบบัญชี

หาผู้สอบบัญชี 2563 – โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยตรง
หาผู้สอบบัญชี กิจการต้องยื่นงบการเงินสิ้นสุด 2563 ภายใน 4 เดือนหลังปิดงวดนั่นก็คือ ภายใน 30 เมษายน 2564 จะต้องมีผู้สอบบัญชี ลงทะเบียนเป้นผู้สอบของกิจการแล้ว หากบริษัทหรือห้างฯใด ยังไม่มีต้องรีบ หาผู้สอบฯ มิเช่นนั้นอาจต้องระวางเบี้ยปรับได้ครับ วันนี้เลยนำ หน้าที่บริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีมาให้ดูกัน  …