นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ทำธุรกิจแบบไหน ดีกว่ากัน by สำนักงานบัญชี ONESIRI

นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ทำธุรกิจแบบไหน ดีกว่ากัน by สำนักงานบัญชี ONESIRI

นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ทำธุรกิจแบบไหน ดีกว่ากัน by สำนักงานบัญชี ONESIRI

นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา การทำธุรกิจนั้นสามารเลือกได้ว่าเราจะทำแบบ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลซึ่งผมเป็นผู้สอบบัญชีมักได้ยินความเชื่อผิดๆว่า การจดทะเบียนนิติบุคคลจะทำให้ประหยัดภาษี

ซึ่งไม่จริงเลย เราต้องดูในมิติอื่นๆอีกด้วยว่า กิจการเราพร้อมและเหมาะสมที่จะจดนิติบุคคลมั้ย เลยอยากมาเล่าภาพรวมคร่าวๆว่าเราเหมาะกับแบบไหนระหว่า นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาครับ

 

ทำธุรกิจรูปแบบ “บุคคลธรรมดา”

รูปแบบนี้ส่วนมากจะเป็นกิจการขนาดเล็ก เจ้าของลงทุนคนเดียว หรือในลักษณะของห้างหุ้นส่วนสามัญ (ไม่ได้จดทะเบียน) ซึ่งมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงทำธุรกิจและแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน แต่มีสภาพเป็นบุคคลธรรมดา

กิจการรูปแบบนี้แม้ไม่ต้องจัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชี แต่จะต้องจัดทำรายงานเงินสดรับ จ่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงรายได้ รายจ่าย ผลกําไรหรือขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจ และใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การดำเนินธุรกิจในรูปแบบนี้จัดตั้งง่าย มีความคล่องตัวสูง แต่ความน่าเชื่อถือจะมีน้อยกว่าเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงในแง่ความรับผิดในหนี้สิน เพราะเจ้าของธุรกิจต้องรับผิดชอบหนี้สินที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด

นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา

 

ทำธุรกิจรูปแบบ “นิติบุคคล”

ธุรกิจในรูปแบบ “นิติบุคคล” จะมีทั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  รูปแบบนี้จะต้องมีการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชี พร้อมทั้งมีผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี แน่นอนว่า ธุรกิจในรูปแบบนี้ย่อมมีความน่าเชื่อถือมากกว่า ส่งผลให้การขยายกิจการ การติดต่อกับลูกค้า หรือแม้แต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุน สามารถทำได้ง่ายกว่าเช่นกัน เพราะมีข้อมูลทางบัญชีที่น่าเชื่อถือ ทำให้ธนาคารรู้ฐานะที่แท้จริงของกิจการ ขณะเดียวกัน สามารถนำไป วางแผนบริหารจัดการธุรกิจได้

นอกจากนี้ หากมองความเสี่ยงในแง่ความรับผิดในหนี้สิน ก็จะมีความเสี่ยงน้อยกว่า  เพราะธุรกิจจะถูกแยกจากตัวเจ้าของกิจการอย่างชัดเจน หนี้สินของกิจการจะเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น จำกัดเฉพาะมูลค่าหุ้นที่เป็นเจ้าของเท่านั้น

นิติบุคคล

วางแผนภาษี

  • การเสียภาษี

บุคคลธรรมดา : สำหรับ “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” อัตราภาษีสูงสุดอยู่ที่ 35% โดยการคำนวณภาษีมี 2 วิธี

วิธีที่ 1 เงินได้สุทธิ x อัตราภาษีแบบก้าวหน้า    (เงินได้สุทธิ = รายได้ – รายจ่าย – ค่าลดหย่อน)

วิธีที่ 2 รายได้นอกเหนือจากเงินเดือน หรือค่าจ้างแรงงานก่อนหักค่าใช้จ่าย x 0.5%

ทั้งนี้ หากคำนวณภาษีตามวิธีที่ 2 แล้วไม่เกิน 5,000 บาท ให้เสียภาษีตามวิธีที่ 1

บุคคลธรรมดา

 

 

นิติบุคคล : ผู้ประกอบการจะเสียภาษีจากกำไรสุทธิ (รายได้-รายจ่าย) คูณ อัตราภาษี หากเป็นนิติบุคคลทั่วไปอยู่ที่ 20%

สำหรับ SME มีการยกเว้น/ลดพหย่อน อัตราภาษีในลักษณะขั้นบันได สูงสุดไม่เกิน 20%

ภาษีsme

**SME คือ กิจการที่รายได้ต่ำกว่า30ล้านต่อปี / มีสินทรัพย์ไม่เกิน 200 ล้านบาท และจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน

 

จะเห็นได้ว่า ระหว่างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จะแตกต่างกันตามรูปแบบของธุรกิจ ลองย้อนกลับมาดูว่าธุรกิจของท่านอยู่ในรูปแบบใด แล้วทำให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์โดยตรงต่อตัวธุรกิจของท่านเอง

  • การคำนวณค่าใช้จ่าย

บุคคลธรรมดา : สามารถเลือกหักค่าใช้จ่าย ได้ 2 วิธี คือ 1. หักแบบเหมา ซึ่งไม่ต้องมีหลักฐานพิสูจน์รายจ่าย จึงสะดวกและง่าย แต่ส่วนใหญ่จะหักได้น้อยกว่าหักค่าใช้จ่ายตามจริง และ 2. หักตามจริง ซึ่งต้องมีหลักฐานพิสูจน์รายจ่ายนั้นๆ (ต้องเก็บแบบเป๊ะๆ เพราะสรรพากรเรียกแน่ๆ)

รับจดทะเบียนบริษัท

นิติบุคคล :

  • การหักค่าใช้จ่าย

นิติบุคคลนั้น ต้องเก็บเอกสารเป๊ะๆ เพราะรายได้และรายจ่ายต้องบันทึกตามจริง

 

ดังนั้นถ้าใครซื้อของมาไม่มีบิล อาจต้องคิดหนักเพราะการเป็นนิติบุคคล ต้องมีเอกสารตรงส่วนนี้ (แต่ถ้าใครที่นำเข้าแบบสีเทาๆลองมาคุยกับเรา อาจมีทางออก ช่วยวางแผนภาษีให้ได้ ไม่กล้าพิมพ์ในนี้55)

ข้อดีนิติบุคคล

 

 

ข้อดีนิติบุคคล

 

เมื่อทราบความต่างของการคิดภาษีกันแล้ว ลองมาพิจารณา กำไร แบบต่างๆว่าเราเหมาะจะทำธุรกิจแบบไหนดี ?

 

นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา

 

 

บุคคลธรรมดา

 

ภาษีนิติบุคคล

 

 

แล้วมีอะไรอื่นอีกที่ต้องพิจารณา ??

 

 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

 

นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา

 

บุคคลธรรมดา

 

 

 

มาถึงตรงนี้เพื่อนๆคง เลือกได้แล้วว่าเราเหมาะที่จะทำธุรกิจแบบไหนดี

ดังนั้นหากใครสงสัยหรืออยากปรึกษาสามารถทักทายเราได้ที่ Line @onesiriacct

หรือหากต้องการจดทะเบียนบริษัท หรือหาสำนักงานบัญชี ที่เน้นให้คำปรึกษาจนคุณอาจรำคาญ55 เพราะเราเป็นผู้สอบบัญชีด้วย เลยอยากแชร์ความรู้

ก็ทักทายเรามาได้ครับ

ฝากแอดไลน์หรือกดไลค์เพจเฟซบุ้คด้วย เพื่ออัพเดทความรู้กันนะครับผม ^^

Facebook.com/hallybuncheetax

รับวางระบบบัญชี

 

(3) Comments

Leave a Reply