Monthly Archives: กันยายน 2021

สมาคม มูลนิธิ ต้องจ่ายภาษี และยื่นงบการเงินด้วย รู้หรือไม่


สมาคม มูลนิธิ ต้องจ่ายภาษี

สมาคม มูลนิธิ ต้องจ่ายภาษี และยื่นงบการเงินด้วย รู้หรือไม่

สมาคมและมูลนิธิ มีหน้าที่จ่ายภาษีด้วย โดยมี 2 ภาษีหลักๆที่เกี่ยวข้องคือ

สวัสดิการพนักงาน ที่ไม่รวมเป็นรายได้ของพนักงาน มีอะไรบ้างมาดูกัน


สวัสดิการที่ไม่รวมเป็นรายได้ของพนักงาน

การวางแผนภาษี ยังเกี่ยวข้องกับการที่กิจการวางแผนสวัสดิการพนักงาน เพราะมีทั้งสวัสดิการที่ต้องรวมเป็นรายได้ของพนักงาน และ #สวัสดิการที่ไม่รวมเป็นรายได้ของพนักงาน แต่สามารถ ใช้เป้นรายจ่ายของกิจการได้
.
.
วันนี้เลย รวบรวมมาให้เพื่อเป็นไอเดียเบื้องต้นครับ แต่ทั้งนี้ควรค้นหาวิธีการจัดทำเอกสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อบังคับบริษัทให้รัดกุม เพื่อที่จะไม่มีปัญหากับทางสรรพากรคร้าบผม

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนคืออะไร รับรู้เป็นหนี้สินหรือทุน? by ผู้สอบบัญชี Onesiri


หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนคืออะไร

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนคืออะไร

 

นี่คือชื่อของเครื่องมือทางการเงินหนึ่ง ที่มาจากชื่อภาษาอังกฤษว่า Perpetual subordinated bond✅ ซึ่งมาจากคำหลักๆ 2 คำคือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ + ลักษณะคล้ายทุน…. แล้วสรุป มันเป็นหนี้สิน(หุ้นกู้) หรือส่วนทุน เรามาดูกัน

.

แจกฟรี ไฟล์ ภงด51 (แบบผูกสูตร) ใช้ง่าย ปี 2564


ภ.ง.ด.51

ไฟล์ ภงด51 (แบบผูกสูตร) ใช้ง่าย ปี 2564
 

นิติบุคคลที่เปิดดำเนินการมาเกินกว่า 1 ปี

มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ นำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) ภายใน 2 เดือนนับจากวันครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี