Monthly Archives: กรกฎาคม 2022

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคือ อะไร วัดมูลค่าอย่างไรตามมาตรฐาน TFRS


อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน คือ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคือ อะไร วัดมูลค่าอย่างไรตามมาตรฐาน TFRS
โดย ณัฐวัฒน์ โลหะพิทักษ์ ,ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) ผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA) และ ประกาศณียบัตรTFRS (Dip-TFR)

 

 

สวัสดีครับ วันนี้จะมาพูดเกี่ยวอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หรือ Investment Property (IP) ว่าคืออะไร วัดมูลค่าอย่างไร และกระทบอะไรบ้างในงบการเงิน ตามมาตรฐาน TFRS ทั่งฝั่ง PAE และ NPAE ครับ

.. …

5StepsTFRS15 มีอะไรบ้าง พร้อมตัวอย่าง วันนี้มาดูกันครับ


5steps TFRS15 มีอะไร

5StepsTFRS15  มีอะไรบ้าง พร้อมตัวอย่าง วันนี้มาดูกันครับ
สวัสดีครับ วันก่อนมีโพสต์เกี่ยวกับความแตกต่างของ มาตรฐานชุดใหญ่ PAE

และชุดเล็ก NPAE …. ซึ่งการรับรู้รายได้ เป็นสิ่งที่ต่างกันหน่อย โดยชุดใหญ่จะมีเรื่องของ🌟 IFRS15 🌟มาเกี่ยวข้อง วันนี้เลยนำ 5 Steps ของมาตรฐานเบอร์ 15 มายกตัวอย่างง่ายๆให้ดูครับ

ทำอย่างไร เมื่อได้รับ จดหมาย เตือนส่งงบการเงิน บริษัท จากกรมพัฒนาธุรกิจฯหรือ จดหมายจากสรรพากร ?


ได้รับจดหมายกรมพัฒนาธุรกิจ ทำอย่างไร

ทำอย่างไรดีเมื่อได้รับ จดหมาย เกี่ยวกับ งบการเงิน จาก กรมพัฒน์ หรือ สรรพากร ?
 

โดย คุณณัฐวัฒน์ โลหะพิทักษ์,CPA /TA /Dip-TFR

 

เป็นหน้าที่ของ นิติบุคคล (บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน) ที่เมื่อเราไปจดทะเบียนจัดตั้งเรียบร้อย

เพื่อดำเนินธุรกิจแล้ว ต้องอย่าลืมว่า นิติบุคคลนั้น มีหน้าที่สำคัญที่ถูกบังคับด้วยกฏหมายว่าต้อง

นำส่งงบการเงิน
นำส่งภาษี