ผู้สอบบัญชี รู้หรือไม่ ทำไม? เจ้าของกิจการ ควรจ้าง สำนักงานทำบัญชี แยกกันกับ ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี รู้หรือไม่ ทำไม? เจ้าของกิจการ ควรจ้าง สำนักงานทำบัญชี แยกกันกับ ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี รู้หรือไม่ ทำไม? เจ้าของกิจการ ควรจ้าง สำนักงานทำบัญชี แยกกันกับ ผู้สอบบัญชี

ทางทฤษฎี

ผู้สอบบัญชี ไม่รับสอบบัญชีในกิจการที่ตนขาดความเป็นอิสระ

(ผู้ทำบัญชี และ ผู้สอบฯ ควรเป็นอิสระกัน)

 

ทางปฏิบัติ

สำนักงานรับทำบัญชี

มักรวม บริการตรวจสอบบัญชี

ให้ลูกค้าในคราวเดียวกัน

(ผู้ทำบัญชี และ ผู้สอบบัญชี รู้จักกันลูกค้าเลือกเองไม่ได้)

 

ทางที่เหมาะสม

กิจการ ควรจ้างสำนักงานทำบัญชี

และ จ้างผู้สอบบัญชี แยกต่างหาก

เพื่อ

คุณภาพการตรวจสอบที่ดีขึ้น

เจ้าของกิจการได้ทราบถึงคุณภาพการทำบัญชีที่แท้จริง

ค่าสอบฯอาจถูกลง เพราะสำนักงานทำบัญชีมักบวกกำไรจากผู้สอบบัญชี

 

จะหาผู้สอบบัญชี

ได้จากที่ไหน

onesiri-acc.com

Cr. TFAC.OR.TH

Leave a Reply