ภาษีซื้อต้องห้าม คืออะไร ตัวอย่าง เช่น รถยนต์ ค่ารับรอง และอีกมากมาย

ภาษีซื้อต้องห้าม คืออะไร ตัวอย่าง เช่น รถยนต์ ค่ารับรอง และอีกมากมาย

ภาษีซื้อต้องห้าม

ภาษีซื้อต้องห้าม คืออะไร ตัวอย่าง เช่น รถยนต์ ค่ารับรอง และอีกมากมาย

ภาษีซื้อต้องห้าม
เป็นค่าใช้จ่ายได้ ขอคืนภาษีซื้อได้มั้ย วันนี้มารวมประเด็นต่างๆ ทั้งในมุมค่าใช้จ่าย และ มุมภาษีซื้อกันครับ ✅✅
.
ภาษีซื้อต้องห้าม
.
📌ภาษีซื้อต้องห้าม📌 เนี่ยก็คือ ภาษีซื้อที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนVAT ไม่สามารถนำมาหักออก จากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือนำมาขอคืนภาษีซื้อ [creditภาษีซื้อ]
.
ซึ่งกฎหมายได้กำหนดลักษณะของภาษีซื้อต้องห้าม ไว้ในมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร สรุปได้ดังนี้
.หาผู้สอบบัญชี 2563
1.ไม่มีใบกำกับภาษี หรือทำหาย
2.กรณีใบกำกับภาษีมีข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ที่สรรพากรกำหนด
3.ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ
4.ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรอง
5.ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษี
6.อื่นๆ ภาษีซื้อตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42)
ภาษีซื้อต้องห้าม ภาษีซื้อต้องห้าม ภาษีซื้อต้องห้ามคือ ภาษีซื้อต้องห้ามคือ ภาษีซื้อต้องห้ามคือ ภาษีซื้อต้องห้ามคือ ภาษีซื้อต้องห้ามคือ ภาษีซื้อต้องห้ามคือ ภาษีซื้อต้องห้ามคือ
วางแผนภาษี
cr http://www.rpacc.co.th
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📍บริการสอบบัญชี/ วางแผนภาษี โดยทีม CPA 🙂
📍Audit , Assurance and advisory Services from CPA Professions.
📱Onesiri-acc.com
📱 Line @onesiriacct
💻 admin@onesiri-acc.com

Leave a Reply